Vanaf 1 februari is een standaard contract bij de verkoop van een woning één artikel langer: per die datum namelijk wordt het zogenaamd bouwkundig voorbehoud toegevoegd, een artikel dat kopers het recht geeft om bij gebreken af te zien van de koop.

Vechten

Het bouwkundig voorbehoud op zichzelf is niks nieuws. Koper en verkoper spraken dit al af om problemen achteraf te voorkomen. In een overspannen markt, zoals we die nu in veel grote steden kennen en waar mensen ‘vechten’ (figuurlijk) om een woning, wordt dit voorbehoud echter in onderling overleg vaak achterwege gelaten om de verkoop te bespoedigen. Waarmee je als koper het risico loopt om achteraf financiële averij op te lopen.

Bewustwording

In de nieuwe standaard koopovereenkomst wordt het voorbehoud echter ingebakken. Klinkt goed, alleen wordt de soep bij lange na niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Ook nu nog kunnen beide partijen overeenkomen het betreffende artikel te schrappen. Echter: volgens de initiatiefnemers, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en de belangrijkste makelaarsorganisaties, levert het artikel in elk geval bewustwording op, ook al wordt het geschrapt. De partijen denken dat de koper zich dan beter realiseert dat er mogelijke risico’s zijn.

Goed idee

Op de bewustwording na, levert het de koper in elk geval geen verdere voordelen op. Je kunt je afvragen of een koper hierdoor echt wordt afgeschrikt als hij of zij dat ene huis wil hebben, koste wat kost. Toch zijn er genoeg andere situaties, met name buiten de overspannen markten, te bedenken waarin het absoluut een goed idee is om het voorbehoud toe te voegen. Namelijk in die situaties waarin het anders ‘gewoon’ wordt overgeslagen – of al dan niet bewust wordt vergeten – en je als koper achteraf met de gebakken peren zit.

Herstelkosten

Een bouwkundig voorbehoud zorgt er immers voor dat de koop van een woning kan worden ontbonden als na onderzoek blijkt dat er ernstige gebreken zijn of dat herstelkosten boven een vooraf afgesproken maximum uitkomen. Is er geen sprake van een verhitte markt, zou je je als koper bovendien kunnen afvragen waarom een verkoper een bouwkundig onderzoek weigert. Maar deze afweging is aan de koper zelf. De toevoeging van het bouwkundig voorbehoud maakt alleen dat er tenminste over wordt nagedacht.

Share This Post!